Hop til hovedindholdet

Videnscenter for værdig ældrepleje logo

Værdighed i fremtidens ældrepleje - årskonference


Dato og tid

Torsdag d. 9. november 2023 kl. 09:30 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 23:55

Sted

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Værdighed i fremtidens ældrepleje - årskonference


Konferencens formål er at inspirere til arbejdet med værdighed med forskellige perspektiver på, hvordan man kan skabe gode vilkår for fremtiden

En ny ældrelov ser måske snart dagens lys. Regeringen vil frisætte ældreplejen, så der er flere muligheder for at vælge velfærd og service, der passer til den enkeltes liv, og så skal samarbejdet mellem det offentlige og det private styrkes. Intentionen er, at der skal være flere frie valg for borgerne, mere tillid og større frihedsgrader til medarbejderne og større ledelsesrum og ansvar til den enkelte leder. På samme tid er ældreplejen mange steder udfordret af arbejdskraftmangel og pressede budgetter.

Formålet med konferencen er at inspirere til arbejdet med værdighed med forskellige perspektiver på, hvordan man kan skabe gode vilkår for også i fremtiden at sikre en værdig ældrepleje.

Formiddagens omdrejningspunkt er værdighed i fremtidens ældrepleje set ud fra både en forskningsvinkel og en praksisvinkel. VIVE præsenterer resultater fra deres igangværende analyse af faglig ledelse på ældreområdet, og to kommunale sundheds- og ældrechefer giver deres blik på udfordringer og mulige løsninger i fremtidens værdige ældrepleje.

Dagen byder også på en række sessioner med praksisnære initiativer, der understøtter faglig ledelse og værdighed i ældreplejen. Til slut får Sundhedsstyrelsens vicedirektør Steen Jespersen gæster i sofaen til en samtale om værdig ældrepleje nu og i fremtiden.
 
Program og sessioner
Der udbydes følgende seks sessioner, og du vælger at deltage på to af dem ved tilmelding til konferencen. Du kan se sessionsbeskrivelser nedenfor, og du kan se det fulde program her.
 
1. Fra praksis til praksis – nedbringelse af antipsykotisk medicin. 
På denne session vil ni kommuner fortælle om netop deres gode erfaringer med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Deltagerne går på besøg ved caféborde og hører om, hvordan kommunerne på forskellige vis er lykkedes med at mindske forbruget af antipsykotisk medicin. Du vil bl.a. kunne møde plejehjem, hvor man er lykkedes med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin markant, samt høre om systematiske arbejdsgange med fasttilknyttet læge, om hvordan hjemmeplejen har gavn af en farmaceut og om midlertidige døgnpladsers anvendelse af beboerkonferencen og mange andre gode og effektfulde initiativer.

2. Når frisættelse er en realitet – erfaringer fra velfærdskommunerne
I 2021 indgik den daværende regering en velfærdsaftale med syv kommuner om frisættelse fra hovedparten af den statslige regulering på enten dagtilbuds-, folkeskoleeller ældreområdet. De medvirkende kommuner har til
gengæld lovet at gøre op med unødige lokale regler og krav. På denne session vil Viborg og Middelfart kommuner, der begge er med i aftalen, hver især fortælle om nogle af deres prøvehandlinger på ældreområdet. Du kommer til at høre om, hvad har de gjort sig af erfaringer; hvad har de lært af, hvad har været svært, og hvilke overraskelser de er løbet ind i undervejs? Sessionen vil bestå af to oplæg og efterfølgende er der tid til spørgsmål.

3. Faste teams og fælles faglige tilgange
Gry Segoli har sammen med kolleger på Københavns Professionshøjskole arbejdet med udvikling og implementering af faste teams i to kommuner, der har modtaget midler fra puljen styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. I otte kommuner er ledere og konsulenter blevet interviewet om den ny form for organisering. Perle Mac Donald har som projektleder i Hillerød Kommune arbejdet med de faste teams og fortæller om at indføre den ny organisering
af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i faste teams. På denne session kan du høre om den fælles faglige tilgang, den ny organisering har ført med sig - og hvilke gevinster, det giver for borgerne, medarbejderne og organisationerne.

4. Hvem er de ufaglærte i ældreplejen?
Hvis du som borger er i kontakt med den kommunale ældrepleje, er der stor sandsynlighed for, at du på et tidspunkt har været i kontakt med ufaglært  personale. Ca. hver fjerde medarbejder i ældreplejen er nemlig ufaglært, og selvom der er store lokale udsving, har tendensen været stigende siden 2017. Men hvem er de ufaglærte egentlig, og hvorfor har de valgt at arbejde i ældreplejen? Oplever de at blive taget godt imod, sat ordentligt ind i arbejdet og har lyst til at blive – og måske uddannes? Og hvilke krav stiller det til ledelsen at have ufaglærte medarbejdere? Videnscenter for værdig ældrepleje gennemfører i 2023 hele to analyser om de ufaglærte i ældreplejen. Hvor den ene analyse vil zoome ind på, hvem de ufaglærte er og hvilken baggrund de kommer med, så vil den anden gå i dybden med de ufaglærtes oplevelser af at arbejde i ældreplejen og hvilke nye krav det stiller til ledelsen – både fagligt og socialt. På denne session vil Videnscenter for værdig ældrepleje præsentere dig for de vigtigste resultater fra analyserne, og du får undervejs mulighed for at drøfte dine egne erfaringer med de andre deltagere.

5. Omsorg – en samtalesalon med Jacob Birkler
Omsorg udgør kernen i arbejdet i ældreplejen. Men hvad er omsorg egentlig, og hvordan drager man omsorg for borgeren? På denne session kan du møde Jacob Birker, der i perioden 2010 – 2016 var formand for Det Etiske Råd. I 2023 udgav Jacob bogen ”Omsorg – når menneskelighed er et arbejde”, og han vil indledningsvist præsentere nogle vigtige pointer herfra. Med udgangspunkt i dem vil deltagerne på sessionen få mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over, hvad omsorg er, og hvordan vi bedst kan yde omsorgsfuld og værdig ældrepleje i fremtiden. 

6. Omsorgstræthed – når arbejdet dræner
Forgæves rekrutteringer, højt sygefravær og personaleomsætning er i disse år vilkårene i ældreplejen. Samtidig har ældre med behov for pleje stadig mere komplekse sygdomsbilleder, og det stiller krav til medarbejderne.
Dette udfordrer omsorgsarbejdet som praksis og faglighed og kan resultere i oplevelser af udmattelse og utilstrækkelighed. Omsorgstræthed kan være en ramme til at forstå disse oplevelser og de negative konsekvenser, de kan have både for medarbejdere og for den omsorg og pleje, som medarbejderne kan yde. For første gang er der gennemført en dansk undersøgelse, der går helt tæt på omsorgstræthed som fænomen i ældreplejen. For hvad er
omsorgstræthed? Hvordan opleves det af medarbejdere og ledere? Hvad medvirker til omsorgstræthed? Og kan det modvirkes? Sara Lei Sparre, antropolog og seniorforsker i VIVE, og Maya Flensborg Jensen, ph.d. i offentlig organisation og ledelse og forsker i VIVE, præsenterer resultater fra undersøgelsen og lægge op til fælles refleksion og dialog.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Samlet antal tilmeldte: 427

Kontaktinformation til arrangør

Videnscenter for værdig ældrepleje
Videnscenter for værdig ældrepleje

Tlf: +45 72227400
vaerdighed@sst.dk

Kontaktinformation til arrangør

Videnscenter for værdig ældrepleje
Videnscenter for værdig ældrepleje

Tlf: +45 72227400
vaerdighed@sst.dk