Hop til hovedindholdet

Videnscenter for værdig ældrepleje logo

En værdig død - Temadag om værdighed i den sidste tid, København

Vis lignende arrangementer


Dato og tid

Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 09:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 12:00

Sted

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København MBK A/S
Pilestræde 61
1112 København

En værdig død - Temadag om værdighed i den sidste tid, København

Vis lignende arrangementer


Arrangementsbeskrivelse

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til temadag, hvor vi sætter fokus på den sidste tid. Hvordan kan vi i ældreplejen og som medarbejdere skabe rum for de nødvendige samtaler, og gennem personcentret omsorg støtte borgeren og de pårørende til selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed i den sidste fase af deres liv? Temadagen tager afsæt i konkrete og praksisnære eksempler og metoder fra både plejecentre og hjemmepleje, så deltagerne kan gå hjem med ny inspiration til arbejdet.Indhold
På dagen vil der være faglige oplæg og fælles refleksioner med afsæt i følgende temaer:

Rammerne for en værdig sidste tid
Fokus på værdighedsbegrebet og den sidste livsfase som en naturlig del af livet: hvordan skabes rammerne for den sidste tid hos jer? Hvem taler med borgeren og de pårørende om deres ønsker og behov? Desuden præsentation af kendte metoder i arbejdet med værdighed.

At sikre borgerens selvbestemmelse og livskvalitet gennem samtaler om døden
Fokus på samtaler om døden og etiske perspektiver med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker - både for ældre på plejecentre, midlertidige døgnpladser og i eget hjem.

Deltagere
Alle typer af faggrupper i ældreplejen, der er tæt på praksis og borgerne i deres dagligdag, og som ønsker inspiration og input til arbejdet med værdighed i borgernes sidste livsfase. Alle typer af medarbejdere i hjemmepleje og fra midlertidige pladser er velkomne, såsom social- og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter. Vi anbefaler, at man deltager flere fra samme arbejdsplads.

Facilitator
Hanne Jensen, værdigheds- og rejseholdskonsulent


Praktisk
Arrangementet er gratis, men der er et begrænset antal pladser, som derfor fordeles efter først-til-mølle-princip.

Nærmere information og program for dagen sendes på mail til deltagerne, når tiden nærmer sig.

Tilmeldingsfristen er d. 28. september 2022.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Videnscenter for værdig ældrepleje
Tlf: +45 72 22 74 00
vaerdighed@sst.dk

Kontaktinformation til arrangør

Videnscenter for værdig ældrepleje
Tlf: +45 72 22 74 00
vaerdighed@sst.dk